Specificere

Specificere
Særnævne, styknævne, angive i enkeltheder.

Danske encyklopædi.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • specificere — spe|ci|fi|ce|re vb., r, de, t (præcisere) …   Dansk ordbog

  • World wide web — (eller WWW) er et hypertext system der fungerer over internettet. I daglig tale bruges termen internettet ofte om World Wide Web. For at se information på WWW, bruger man et stykke software kaldet en browser til at hente web sider, fra en web… …   Danske encyklopædi

  • Geografi — er studiet af overfladen af jorden. Ordet stammer fra de græske ord hê gê ( jorden ) og graphein ( at skrive ). Geografi er meget mere end kartografi, studiet af landkort. Ikke alene undersøger man hvad der er hvor på jorden, men også hvorfor det …   Danske encyklopædi

  • Specifikation — Det at specificere, detaljeret oversigt …   Danske encyklopædi

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”